SIMBA FLATLINER 500

SIMBA FLATLINER 500
Great Plains

Profesionální podrývák modelové řady SIMBA Flatliner 500 je vybaven nejmodernější technologií Great Plains. Speciální slupice Pro-Lift s hroty a křídly poskytují velice efektivní odstranění zhutnělých vrstev půdy a pozitivní změnu jejího strukturování. Pracovní slupice jsou jištěny střižnými šrouby. Osvědčený a patentem chráněný DD pěch je standardní výbavou. Pracovní záběry: 3 - 4,5m v neseném provedení.

FLATLINER, ANEB UMĚNÍ PODRÝVAT

V rám

Rozmístění podrývacích slupic na rámu ve tvaru "V" má pozitivní vliv na vysokou intenzitu rozrušení vrstev půdy zvýšením vertiálního pohybu a eliminuje vznik nežádoucího bočního zhutnění. Toto uspořádání pracovních těles se pozitivně projevuje i na nižším tahovém odporu podrýváku.

slupice pro lift

Díky negativnímu úhlu podrývacích slupic nedochází k vytahování kamenů, rostlinných zbytků a neúrodné půdy k povrchu. Slupice Pro-Lift lze osadit třemi typy křídel pro maximální přizpůsobení stroje lokálním podmínkám, zejména aktuální vlhkosti, a zajištění práce nad kritickou hloubkou.

regulace hloubky Flatliner 500

Při práci je výsledná pracovní hloubka zajištěna polohou DD pěchu. Pracovní hloubka slupic je seřiditelná do 55cm. Nastavení pracovní hloubky podrývání u modelu SIMBA FLATLINER 500 je velmi rychlé a jednoduché.

DD pěch 600mm

Rychlý start výdrolu díky pozitivní konsolidaci je velmi důležitý a DD pěch je prokazatelně osvědčeným nástrojem na cestě ke zdravé půdní struktuře. Zvrásněný DD profil je ideální pro následné setí, je odolný proti erozi a jiným povětrnostním vlivům.
 


Přínosy podrývání by neměly být podceňovány, zejména ve vlhkém podzimu. Zdravá půdní struktura je pro dobrý růst kořenů, tedy zajištění vyšších výnosů, nezbytná. Jakékoli podpovrchové zhutnění musí být identifikováno a odstraněno. Díky využití nejnovětších technologií Great Plains Vám nabízíme perfektní řešení.

Prodáváme a zajišťujeme autorizovaný servis zde uvedené techniky. Máte-li zájem o podrobnější informace nebo chcete-li vytvořit cenovou nabídku na míru, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Aktuálně

zobrazit všechny aktuality

TECHAGRO 2018

17. 4. 2018

TECHAGRO 2018

HLAVNÍ CENA „GRAND PRIX TECHAGRO 2018“ PRO QUADTRAC CVX


Při příležitosti veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA vyhlásila společnost Veletrhy Brno, a.s. tradiční soutěž GRAND PRIX o nejlepší exponáty vystavené na veletrhu, které svými parametry určují trend v daném oboru. Hodnocení provádí odborná hodnotitelská komise složená z exportů v daném oboru. V letošním ročníku bojovalo o toto ocenění celkem 91 přihlášených exponátů, osmnáctičlenná porota poté vybrala 17 nejlepších. Vyhlášení výsledků proběhlo na slavnostním večeru za přítomnosti zástupců jednotlivých firem. Předávání cen obstaral Jiří Mílek, ministr zemědělství České republiky, a Jiří Kuliš, generální ředitel a předseda představenstva Veletrhy Brno, a.s.
Důvod, proč se odborná porota rozhodla ocenit tento exponát je následující: „CASE IH QUADTRAC CVX vychází z úspěšného konceptu čtyř pásového podvozku QUADTRAC, který je navíc vybaven převodovým ústrojím CVT (Continual Variable Transmission) s plynulou změnou převodového poměru. Osvědčená koncepce čtyř na sobě nezávislých pásových jednotek společně s kloubovým systém zaručuje neustálý kontakt pásů s půdou pro zajištění optimální tahové síly a snižuje nežádoucí zhutnění půdy. Převodové ústrojí je navrženo tak, aby při rychlosti do 10 km/h byl přenos výkonu na pásové jednotky pouze mechanicky, co zaručuje vysokou tahovou účinnost. Traktor je vybaven systémem řízení produktivity APM (Automatic Productivity Management), který dokáže optimálně sladit otáčky motoru a převodový poměr pro dosažení nejnižší spotřeby paliva.“
Tyto prestižní ocenění jsou výsledkem několikaletého snažení a vývoje, na kterém značka CASE IH za dobu své 175leté existence neustále pracuje a přesně vystihují motto značky CASE IH: „Pro Ty, co chtějí víc.“