SIMBA SL

sl
Great Plains

SIMBA SL velmi dobře využívá výhod různým pracovních těles po jedním páteřovým rámem. Talíře vstupují do půdy velmi dobře, kvalitně řežou posklizňové zbytky. Radličky umí "rovnat pole" i kypřit do hloubky. Výhody jednotlivých pracovních těles ve spojení s DD pěchem využijete pro mělké zpracování půdy i zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. Jde o technologii vertikálního zpracování půdy. SIMBU SL lze využít v technologie SIMBA OSR pro setí drobnosemenných plodin včetně řepky. Pracovní záběry: 4 - 6,7m v taženém provedení.

KVALITA A VARIABILITA PŘI PRÁCI

talířová sekce

Přední a zadní řada talířů perfektně "otevírá" i ztvrdlou půdu. Plynule nastavitelný pracovní úhel talířů může obsluha volit podle druhu půdy, aktuální vlhkosti, množství a charakteru rostlinných zbytků. Excelentní průchodost podporuje umístění slupic a domečků uvnitř talířů, domečky se otáčí s talíři. Průměr talířů u SL 400 - 600 je 510mm. Průměr talířů u SL 700 je 610mm.

 radličky SL

 

Díky negativnímu úhlu slupic typu ST nebo LD, které jsou rozmístěny na rámu ve dvou řadách, nedochází k vytahování kamenů, rostlinných zbytků a neúrodné půdy k povrchu. Slupice lze osadit mnoha typy dlát nebo srdíčkových radliček s pracovní šířkou 10 - 33cm. Možnost volby radliček s karbidoým plátkem pro delší životnost. Výměna radliček na slupicích typu ST je rychlovýměnným systémem. Pracovní hloubka slupic seřiditelná dle modelu až do 37cm.

DD pěch

Rychlý start výdrolu díky pozitivní konsolidaci je velmi důležitý a DD pěch je prokazatelně osvědčeným nástrojem na cestě ke zdravé půdní struktuře. Zvrásněný DD profil je ideální pro následné setí, je odolný proti erozi a jiným povětrnostním vlivům. U modelů SL 400 - 600 je průměr DD pěchu 600mm a u modelu SL 700 je průměr DD pěchu 700mm.

Velmi robustní páteřový rám stroje a dlouholeté zkušenosti anglických konstruktérů dovolují agregaci s dalším nářadím, většinou polním válcem. V základní výbavě všech strojů SIMBA SL je zadní závěs, rozvody hydraulické a elektrické. Oblíbenou volbou pro maximální efektivitu v jednom přejezdu je unikátní válec SIMBA Aqueel II, který je schopen pracovat i za zvýšené vlhkosti. Případné hroudy jsou tak zpracovány ve chvíli, kdy jsou ještě tvárné.


Při využití modelu SL v technologii SIMBA OSR, tedy spojením vertikálního zpracování půdy, konsolidace, setí a válení lze dosáhnout výrazné úspory času, nákladů i půdní vláhy. Jedním přejezdem po poli lze provést až šest operací.

Prodáváme a zajišťujeme autorizovaný servis zde uvedené techniky. Máte-li zájem o podrobnější informace nebo chcete-li vytvořit cenovou nabídku na míru, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás