Navigační systémy

Navigační systémy zahrnují velké možnosti konfigurací a funkcionalit a je jen na přání a finančních možnostech zákazníka, co si ve výsledku vybere. Proto s výběrem navigace a jakékoliv problematiky kolem nich, se prosím obraťte na našeho AFS specialistu Ing. Bohumila Kintla, tel.: 727871655, email.: bohumil.kintl@navos-km.cz, který vám s výběrem navigačního systému, přímo na míru pro váš podnik, velice rád pomůže.

                                                                         

Proč si pořídit navigaci?

Odpověď najdete v případové studii níže :-).

 

Případová studie pro klasický zemědělský podnik v ČR

Naše argumenty se opírají o reálné výsledky a nestřílime jen tak od boku. Pro kalkulaci jsme použili data z reálného měření dvou souprav na stejném pozemku.

Zdroj: výsledky měření čerpány z diplomové práce „Navigationssystemen in der Landwirtschaft, autor: George Landereta, Universität für bodenkultur Wien

                                                                                                                      

Cíl práce: porovnání provozu traktorové soupravy naváděné manuálně a s pomocí navigačního systému AccuGuide s podporou korekčního signálu RTK

Popis měření: na pozemku o výměře 10 ha byly vytýčeny dvě parcely o ploše 2 x 3,186 ha. Jedna parcela byla zpracovávána traktorem Magnum 335 s diskovými bránami o záběru 5 m naváděného manuálně řidičem. Na druhém pozemku byla tatáž traktorová souprava naváděna pomocí navigačního systému AccuGuide s podporou korekčního signálu RTK s chybou navádění do 2,54 cm. Sledovanými parametry byla spotřeba, čas a procento překrytí plochy při obdělání vytýčeného pozemky.

                                                                                                              

 

Výsledky měření:

  1. Porovnání spotřeby PHM [L]

Celková spotřeba traktoru naváděného automatickým navigačním systém byla o 9% nižší oproti manuálně naváděnému stroji!!!

 

  1. Porovnání překryté plochy [%]  

           Rozdíl ve vícenásobně obdělané ploše v případě traktoru naváděného   automatickým navigačním systém byl nižší o 4,75% !!!

 

  1. Porovnání doby na obdělání plochy [min.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Rozdíl v čase na obdělání plochy o výměře 3,186 ha v případě traktoru naváděného navigační systém dosahoval -8,5% !!!


Závěr:

V případě použití automatického navigačního systému s podporou korekčního signálu RTK je z dosažených výsledků patrná značná úspora pohonných hmot, času a snížení vícenásobného překrytí plochy.

V případě vícenásobného překrytí plochy bylo dosaženo snížení o 4,75 %. Předpokládáme-li, že společnost XXX obhospodařuje pozemky o výměře 1000 ha, představuje 4,75 % plochu  47,5 ha, která je obdělávána vícekrát než je třeba. 

Jsou-li náklady na obdělání plochy průměrně 18.000 Kč/ha/rok, dosahují ztráty podniku XXX vlivem vícenásobného překrytí 855.000 Kč/rok.

Snížení vícenásobného obdělání plochy vede nejen ke snížení nákladů, ale i snížení množství používaných postřiků a hnojiv, které vedou jen ke kontaminaci půdy a vodních zdrojů, zasolování půdy a dalším negativním vlivů na životní prostředí.

Z výsledku měření je dále patrné, že spotřeba PHM byla dokonce o 9 % nižší a čas na obdělání pokusné plochy o 8,5 %, a to především díky menšímu počtu přejezdů po pozemku a rychlejšímu otáčení na souvrati.

Řešení:

Instalace vlastní RTK stanice a vybavení energetických prostředků automatickými navigačními systémy. Návratnost kratší než 1 rok.

Korekce RTK je nejpřesnějším typem korekčního signálu, který je šířen mezi referenční stanicí a přijímačem na stroji v reálném čase. Tímto je eliminováno zkreslení přesnosti signálu, ke kterému dochází při šíření různými vrstvami atmosféry. Přesnost určení polohy je cca 2 cm do 15 km od referenční stanice a to i opakovaně (pozn.: u Egnos je přesnost 20 cm jízda-jízda, opakovaně 1 m => proto nelze jezdit např. jen sudé nebo liché řádky).

S rostoucí vzdálenost od stanice přesnost klesá cca 1mm na 1 km. Signál má dosah napříč republikou v dosahu GSM síť.

 

                                                                                         

Aktuálně

zobrazit všechny aktuality

Zvýhodněné financování od 0,49%

8. 12. 2023

Zvýhodněné financování od 0,49%

Akční nabídka pro traktory CASE IH a STEYR s výkonem do 340 koní. Úroková sazba od 0,49% p.a.

Polní den sklizně sojových bobů se značkou MacDon

27. 9. 2023

Polní den sklizně sojových bobů se značkou MacDon

Přijděte se podívat 6.10.2023 na technologii sklizně sóje se stroji značky MacDon. 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.