Navigační systémy

Navigační systémy zahrnují velké možnosti konfigurací a funkcionalit a je jen na přání a finančních možnostech zákazníka, co si ve výsledku vybere. Proto s výběrem navigace a jakékoliv problematiky kolem nich, se prosím obraťte na našeho AFS specialistu Ing. Bohumila Kintla, tel.: 727871655, email.: bohumil.kintl@navos-km.cz, který vám s výběrem navigačního systému, přímo na míru pro váš podnik, velice rád pomůže.

                                                                         

Proč si pořídit navigaci?

Odpověď najdete v případové studii níže :-).

 

Případová studie pro klasický zemědělský podnik v ČR

Naše argumenty se opírají o reálné výsledky a nestřílime jen tak od boku. Pro kalkulaci jsme použili data z reálného měření dvou souprav na stejném pozemku.

Zdroj: výsledky měření čerpány z diplomové práce „Navigationssystemen in der Landwirtschaft, autor: George Landereta, Universität für bodenkultur Wien

                                                                                                                      

Cíl práce: porovnání provozu traktorové soupravy naváděné manuálně a s pomocí navigačního systému AccuGuide s podporou korekčního signálu RTK

Popis měření: na pozemku o výměře 10 ha byly vytýčeny dvě parcely o ploše 2 x 3,186 ha. Jedna parcela byla zpracovávána traktorem Magnum 335 s diskovými bránami o záběru 5 m naváděného manuálně řidičem. Na druhém pozemku byla tatáž traktorová souprava naváděna pomocí navigačního systému AccuGuide s podporou korekčního signálu RTK s chybou navádění do 2,54 cm. Sledovanými parametry byla spotřeba, čas a procento překrytí plochy při obdělání vytýčeného pozemky.

                                                                                                              

 

Výsledky měření:

  1. Porovnání spotřeby PHM [L]

Celková spotřeba traktoru naváděného automatickým navigačním systém byla o 9% nižší oproti manuálně naváděnému stroji!!!

 

  1. Porovnání překryté plochy [%]  

           Rozdíl ve vícenásobně obdělané ploše v případě traktoru naváděného   automatickým navigačním systém byl nižší o 4,75% !!!

 

  1. Porovnání doby na obdělání plochy [min.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Rozdíl v čase na obdělání plochy o výměře 3,186 ha v případě traktoru naváděného navigační systém dosahoval -8,5% !!!


Závěr:

V případě použití automatického navigačního systému s podporou korekčního signálu RTK je z dosažených výsledků patrná značná úspora pohonných hmot, času a snížení vícenásobného překrytí plochy.

V případě vícenásobného překrytí plochy bylo dosaženo snížení o 4,75 %. Předpokládáme-li, že společnost XXX obhospodařuje pozemky o výměře 1000 ha, představuje 4,75 % plochu  47,5 ha, která je obdělávána vícekrát než je třeba. 

Jsou-li náklady na obdělání plochy průměrně 18.000 Kč/ha/rok, dosahují ztráty podniku XXX vlivem vícenásobného překrytí 855.000 Kč/rok.

Snížení vícenásobného obdělání plochy vede nejen ke snížení nákladů, ale i snížení množství používaných postřiků a hnojiv, které vedou jen ke kontaminaci půdy a vodních zdrojů, zasolování půdy a dalším negativním vlivů na životní prostředí.

Z výsledku měření je dále patrné, že spotřeba PHM byla dokonce o 9 % nižší a čas na obdělání pokusné plochy o 8,5 %, a to především díky menšímu počtu přejezdů po pozemku a rychlejšímu otáčení na souvrati.

Řešení:

Instalace vlastní RTK stanice a vybavení energetických prostředků automatickými navigačními systémy. Návratnost kratší než 1 rok.

Korekce RTK je nejpřesnějším typem korekčního signálu, který je šířen mezi referenční stanicí a přijímačem na stroji v reálném čase. Tímto je eliminováno zkreslení přesnosti signálu, ke kterému dochází při šíření různými vrstvami atmosféry. Přesnost určení polohy je cca 2 cm do 15 km od referenční stanice a to i opakovaně (pozn.: u Egnos je přesnost 20 cm jízda-jízda, opakovaně 1 m => proto nelze jezdit např. jen sudé nebo liché řádky).

S rostoucí vzdálenost od stanice přesnost klesá cca 1mm na 1 km. Signál má dosah napříč republikou v dosahu GSM síť.

 

                                                                                         

Aktuálně

zobrazit všechny aktuality

Magnum AFS Connect sázka na jistotu!

24. 6. 2024

Magnum AFS Connect sázka na jistotu!

Magnum AFS Connect je díky svým parametrům a námi garantovaným službám sázka na jistotu. Rozhodni se nyní a získej řadu výhod!

Unikátní odpružený pásový podvozek Quadtrac 715

17. 2. 2024

Unikátní odpružený pásový podvozek Quadtrac 715

Značka CASE IH představila v těchto dnech převratnou novinku pro pásové traktory CASE IH 715  - pásový odpružený podvozek Heavy Duty (HDS)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.